Disclaimer

De informatie op de website van GROSC is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel GROSC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan GROSC niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GROSC garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren, maar tracht eventuele verstoringen tot een minimum te beperken. GROSC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ononderbroken) gebruik van haar website uitdrukkelijk van de hand.

Op deze website staan links naar websites van derden. GROSC aanvaardt geen aansprakelijkheid en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GROSC, voor zover mogelijk, beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij GROSC of haar partners. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op andere manieren openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GROSC. Je mag informatie op deze website delen op social media of e-mail als wij op de betreffende pagina de mogelijkheid tot het delen van de informatie bieden. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

GROSC heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden aan om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar GROSC haar vestiging heeft.

Wij zijn GROSC. Wij leveren telecommunicatiesystemen waar communicatie van levensbelang is. U moet blind kunnen vertrouwen op telecommunicatie. GROSC maakt dat mogelijk voor uw organisatie.

Fout: Contact formulier niet gevonden.