Dienst

Installatie en integratie

Vanaf het moment dat het plan definitief is, gaan de GROSC engineers aan de slag met de installatie en integratie van het telecommunicatiesysteem voor uw organisatie. Op basis van een uitgewerkt plan, voeren we de uitvoering gefaseerd uit en kunnen uw medewerkers naderhand direct met het telecommunicatiesysteem aan de slag.

Installatie.

Nadat u goedkeuring heeft gegeven op het technische en functionele ontwerp gaan de GROSC technici starten met de installatie van het gewenste systeem. Het installeren van de apparatuur en de infrastructuur van het telecommunicatiesysteem gebeurt gefaseerd en in elke fase vinden testen plaats. Hierdoor kunnen we de overgang gecontroleerd laten plaatsvinden en de downtime minimaal houden.

De installatie van het systeem doen wij samen met u. Onze projectmanager neemt het initiatief gedurende het project, waardoor GROSC grote delen van de installatie uit handen kan nemen en u kan ontzorgen. Voor beslissingen en akkoord op testresultaten, overleggen wij altijd met u. Hierdoor blijft u wel op de hoogte van de voortgang van het project.

Integratie.

Zodra de apparatuur of infrastructuur is geplaatst, starten we met de koppeling van het systeem aan de apparatuur. De integratie van het systeem vindt in stappen plaats. Per systeem wordt er overgeschakeld naar het nieuwe systeem. Hierdoor kan weer een minimale downtime worden gegarandeerd.

De installatie en integratie van een telecommunicatiesysteem bedraagt altijd maatwerk. Uw wensen staan centraal. Wij kunnen het volledig voor u uitvoeren of we laten het in overleg aan u over. Wij kunnen bijvoorbeeld de apparatuur en infrastructuur verzorgen, maar ook alleen een applicatie. Dan kunt u zelf de server en hardware verzorgen. We gaan graag met u in gesprek om tot de best passende telecommunicatieoplossing te komen.

Testen.

Tijdens de installatie en integratie van het telecommunicatiesysteem is testen een continu proces. De testen helpen GROSC om risico’s tijdens het project vroegtijdig te herkennen en beheersbaar te maken. We voeren eerst een systeemtest uit. Deze wordt opgevolgd door technische tests.

Samen met u stellen wij een testplan op waarin ook functionele tests zijn opgenomen. Nadat we met u alle tests hebben uitgevoerd en u akkoord heeft gegeven op de resultaten, vervolgen we het installatie- en integratieproces.

Integratie op de werkvloer.

Zodra uw nieuwe telecommunicatiesysteem is geïnstalleerd en gekoppeld aan uw (huidige) systeem of infrastructuur, verzorgt GROSC de integratie op de werkvloer. Wij trainen uw personeel om het systeem te gebruiken. Het gaat hierbij altijd om een maatwerk oplossing. Wij stemmen de training af op uw wensen. Wij kunnen bijvoorbeeld de technisch beheerder trainen (beheerderstraining) of we trainen het volledige team (gebruikerstraining). Het soort training wat onze medewerker gaat geven, nemen wij al op in het plan voor de installatie en integratie.

Wilt u meer informatie?

Totaaloplossing van GROSC.

Wij bieden een totaaloplossing waarbij uw organisatie wordt voorzien van de best passende telecommunicatieoplossing. Naast integratie en installatie, kan GROSC u ook ondersteunen tijdens  het voortraject en de nazorg of we verzorgen gedeeltes van het proces. Wij werken volgens deze werkwijze:

Op basis van uw wensen adviseren we wat er mogelijk is

We integreren de communicatiesystemen in uw bestaande netwerk

We verzorgen support en onderhoud van uw communicatiesysteem

Wij zijn GROSC. Wij leveren telecommunicatiesystemen waar communicatie van levensbelang is. U moet blind kunnen vertrouwen op telecommunicatie. GROSC maakt dat mogelijk voor uw organisatie.